21 /03 /2016
project

Schoolloopbanen van leerlingen

Schoolloopbanen variëren tussen groepen leerlingen. In dit project onderzoeken we of deze verschillen systematisch zijn. We richten ons vooral op het verschil tussen leerlingen van hoger en lager opgeleide ouders. We gebruiken CBS-data en onderwijscohorten en voeren gesprekken met leerlingen, leraren en experts. 
x


Aanspreekpunt

Esmee Jonk  

Externe promovendi • Algemene Economie - Maastricht University School of Business and Economics en onderzoeker bij Directie Kennis van de Onderwijsinspectie.
e.jonk@maastrichtuniversity.nl

In het kader van mijn promotieonderzoek over schoolloopbanen van leerlingen in het Nederlandse onderwijssysteem ben ik verbonden aan Maastricht University en de Academische Werkplaats Onderwijs. Schoolloopbanen variëren tussen groepen leerlingen. In mijn promotieonderzoek ga ik na of deze verschillen systematisch zijn waarbij in het bijzonder verschillen tussen leerlingen uit verschillende milieus centraal staan. Het voortgezet onderwijs is een belangrijke fase in de schoolloopbaan van leerlingen waar veel in gebeurt. Zo kunnen leerlingen ‘afstromen’ naar een lager niveau of ‘opstromen’ naar een hoger niveau. Uit gesprekken met schoolleiders en leraren kwam naar voren dat vele van hen met dit vraagstuk zaten. In onze werkplaats ‘Afstroom in de onderbouw van het voortgezet onderwijs’ komen onderzoekers van Maastricht University, de Onderwijsinspectie en docenten uit het voortgezet onderwijs bijeen om afstroom te analyseren en de cijfers verder te duiden. Gezamenlijk gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen om te hoge mate van afstroom tegen te gaan.

Projectleden

Trudie Schils  

Programma leider Educatieve Agenda Limburg, Kennis/As-project Universiteit Maastricht Hoofdonderzoeker, vakgroep Algemene Economie, Maastricht University School of Business and Economics
t.schils@maastrichtuniversity.nl

Ik werk als onderwijseconoom aan onderzoek over onderwijs. Het onderzoek in onze onderzoeksgroep onderwijseconomie is geïnspireerd op de gedachte dat het onderwijs alleen verbeterd kan worden door een goede samenwerking tussen onderwijsveld, onderwijsbeleid en onderwijsonderzoek. Mijn rol binnen de academische werkplaats onderwijs is om deze samenwerking te stimuleren en ook om te onderzoeken hoe deze samenwerking het beste vorm gegeven kan worden. Ik ben daarnaast ook contactpersoon naar de Educatieve Agenda Limburg.

Inge de Wolf  

Coördinerend inspecteur bij de Inspectie van het Onderwijs en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit Maastricht.
i.dewolf@maastrichtuniversity.nl

Als een van de initiatiefnemers van de werkplaats, ben ik vooral enthousiast over samenwerking tussen mensen uit de onderwijspraktijk, wetenschappers en collega's uit het toezicht/beleid. Mijn rol is het (helpen) organiseren van deze samenwerking. Ook bewaak ik dat de projecten voldoende opleveren voor alle betrokkenen. Ik timmer zelf ook mee bij enkele projecten, begeleid promovendi en ben actief in het verspreiden van nieuwe inzichten (in wat werkt in het onderwijs en toezicht/beleid).

Contactinformatie

Tongersestraat 6
6211 LM Maastricht
Telefoon: +31 43 388 36 20 

Stuur ons een email

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze ontwikkelingen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven

Social

Volg ons op social media.