academische

onderwijs

Pak een hamer en doe mee!

Op de hoogte blijven van de projecten waaraan we timmeren, zagen en schroeven? Of wil je meedoen met onze werkplaats? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of stuur een mail.
Alle informatie eens rustig doorlezen? 
Vraag hier gratis onze brochure aan. 

Nieuws

Excellente leerlingen > een nieuw project binnen onze werkplaats: Wie zijn dat en hoe doen ze het?

Het onderwijs richt zich veelal op de gemiddelde leerlingen. Voor sommige zeer begaafde of excellente leerlingen kan het te gemakkelijk zijn en studies laten zien dat dit tot gedrags- of ontwikkelingsproblemen kan leiden bij deze groep kinderen. Het identificeren van excellente leerlingen in de klas is echter niet eenvoudig. In de praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van intelligentie of andere toetsen om te zien of een leerling bovengemiddeld presteert. Maar niet alle excellente leerlingen laten wellicht topscores zien op deze toetsen. Lees meer >>

Blog van Inge de Wolf over kansenongelijkheid

Anderhalve maand geleden verscheen de Staat van het Onderwijs. De hoofdboodschap hieruit, oplopende kansenongelijkheid, sloeg in als een bom. Een blog geschreven door Inge de Wolf over dit onderwerp kun je hier lezen

Efficiënte leerroutes en alternatieven voor zittenblijven

Met dit nieuwe project willen we meer inzicht krijgen in de oorzaken en gevolgen van zittenblijven. Daarnaast willen we alternatieven in kaart brengen en van enkele alternatieven de effectiviteit onderzoeken. Dit project in een samenwerking tussen scholen, collega’s van het ministerie van OCW, en onderzoekers van de UM en inspectie.


Zittenblijven...Wat vinden kinderen hier nu van?

Indicatoren van excellentie op de basisschool

Excellentie is niet louter hoge intelligentie Excellentie (of begaafdheid, getalenteerdheid) wordt traditioneel geassocieerd met hoge scores op intelligentietesten en hoge schoolcijfers. In de loop der jaren is echter ook duidelijk geworden dat het gebruik van intelligentietesten of prestatietoetsen op school een beperkt beeld geeft van wie de excellente leerlingen zijn.

verkenning

Excellentie en achtergrondkenmerken van leerlingen

In welke mate nemen indicatoren van excellentie achtergrondkenmerken op eenzelfde manier mee?

verkenning

Werkconferentie Passend Onderwijs

Een oriëntatie op lopend en net afgerond onderzoek rondom Passend Onderwijs. Deze werkconferentie staat open voor een breder publiek dan de deelnemers aan de werkplaats. Geïnteresseerden vanuit de inspectie, de samenwerkingsverbanden (besturen, scholen etc.) en de universiteit zijn welkom.

verkenning

Wat moeten kinderen nou écht leren, op school?

De vakken die leerlingen op school krijgen, zijn al lange tijd ongeveer hetzelfde. De commissie onderwijs 2032 kwam met een advies voor een nieuw curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs. Belangrijke elementen uit het voorstel zijn om Engels een prominentere plaats in het onderwijs te geven, en om meer aandacht te besteden aan burgerschap, persoonlijke ontwikkeling en ICT-vaardigheden.

verkenning

Verkenning VVE data

In dit project willen we nagaan hoe we op regionaal niveau in gezamenlijkheid, langdurig en op grote schaal informatie kunnen verzamelen, die in beeld kunnen brengen wat investeringen in voorschoolse voorzieningen opleveren.

verkenning

Events

* 28/09/2016 Startbijeenkomst Efficiënte leerroutes en alternatieven voor zittenblijven

Doel van de startbijeenkomst is om inzicht te krijgen wat basisscholen, beleid en wetenschap vinden van zittenblijven en eventuele alternatieven. Dit project wordt een samenwerking tussen scholen, collega’s van het ministerie van OCW en onderzoekers van de UM en inspectie. Tijdens deze middag willen we met elkaar spreken waarom leerlingen langer dan 8 jaar over de basisschool doen. Ook bespreken we om hoeveel en welke leerlingen het gaat en hoort u de meest recente wetenschappelijk inzichten.

* 18/04/2016 Werkconferentie Passend Onderwijs *

Deze werkconferentie zal plaatsvinden op maandag 18 april | Locatie: ECI Fabriek Roermond. Een oriëntatie op lopend en net afgerond onderzoek rondom Passend Onderwijs.

Kijk hier voor meer informatie en het programma.

kleuters_klein.jpg

* 13/04/2016 Presentatie Staat van het Onderwijs *

Welke ontwikkelingen heeft de Inspectie van het Onderwijs het afgelopen schooljaar gezien? Wat heeft leraren, leerlingen én schoolleiders in 2014/2015 beziggehouden? Dat wordt bekend op het congres ‘De Staat van het Onderwijs’.

* 16/03/2016 Conferentie werkplaatsen * 

Afgelopen woensdag presenteerden de drie academische werkplaatsen [Amsterdam/Twente/Maastricht] zich tijdens de conferentie van de Inspectie van het Onderwijs. Lex Borghans presenteerde de academische werkplaats onderwijs. Daarnaast werden onze nieuwe folders uitgedeeld. 

---------- --------- --------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------